Apodi RN

Loading...

segunda-feira, 28 de março de 2011

NOMES JAPONESES ENGRAÇADOS

Okimataro Atiro- Assassino
Tamisho PaburoPobre
Takanota NakasakaRico
Tiragato Dakasaka- Mágico
Shutakoko NakaraLouco
Kikuka BakanaInteligente
Kuragato Nakasa- Veterinário
Tebato Nakara- Valente
Fugiro NakombiAssaltante 1
Mataro Okaxa- Assaltante 2
Sartaro Omuro- Assaltante 3
Massaro MiamotoAcidentado
Sumiu KotutuLadrão
Doe EukuroMédico
Sokaga Nakama- Porco 1
Tesujo Akueka- Porco 2Nenhum comentário: